ชมจันทร์ฮัท บ้านพักในบรรยากาศธรรมชาติ และความเป็นกันเอง สัมผัสความสดชื่น กับอากาศบริสุทธิ์ เย็นสบายตลอดปี ท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขา และแหล่งโอโซนที่ดีที่สุดในเมืองไทย
      ให้รางวัลชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ สัมผัสอากาศเย็นสบาย....ใกล้แค่เอื้อม 240 กม

    สามารถเดินทางด้วยรถยนต์จากกรุงเทพมหานครประมาณ 3
ชั่วโมง สามารถตรวจสอบราคาค่าที่พักพร้อมบริการได้ ที่นี่
     

     
                                

 


 

 
                                                                                  
อำเภอวังน้ำเขียว

   วังน้ำเขียว เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ที่มาของชื่อ วังน้ำเขียว นั้นได้มาจากสภาพภูมิประเทศของที่นี่ เพราะพื้นที่ในแถบนี้มีวังน้ำที่ใสงดงามเป็นธรรมชาติ น้ำนั้นใส จนมองเห็นเงาสะท้อนสีเขียวของต้นไม้จึงเรียกพื้นที่นี้ว่า วังน้ำเขียวนั่นเอง...

    วังน้ำเขียว มีถนนเส้นหลักที่พาดผ่านอำเภอกบินทร์บุรี จากด้าน จ.ปราจีนบุรี ผ่านวังน้ำเขียวยาวลงไปถึงปักธงชัย คือทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 304

    สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศภูมิประเทศของอำเภอวังน้ำเขียว ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง เลยทำให้วังเขียวมีอากาศที่เย็นสบายเกือบทั้งปีฝนก็ชุก และมีหมอกมาก จะเห็นได้จากคำขวัญของอำเภอที่ว่า "วังน้ำเขียว เมืองหนาว ภูเขามากมาย น้ำตกหลากหลาย ผลไม้นานาพันธุ์ แดนสวรรค์เมืองหมอก" แต่คนส่วนมากที่เคยมาเที่ยวจะกล่าวถึงวังน้ำเขียวว่าเป็น " สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน"เพราะพื้นที่และอากาศในแถบนี้คล้ายคลึงกับสวิตเซอร์แลนด์ เป็นโชคดีของคนไทยที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงยุโรปก็สามารถสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามได้เช่นกัน.
..                                                              See Full Map